Milattan Önce Dünya Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar Nelerdir?

Milattan Önce Dünya Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar Nelerdir?

Tarih sadece geçmişte yaşanan olaylardan ibaret değildir. Tarih çok kapsamlı olarak bir bilim olarak ele alınmalıdır.

Bilimde tüm dünyayı ilgilendirdiği için tarihi olaylar da evrensel bir bilim olarak kabul edilmelidir. Tarihte yaşanan olaylar kronolojik olarak bir bütün içinde incelenir. Kronoloji insanların, toplumların yaşadıkları önemli yada önemsiz olayların yaşamış sırasına göre tarihlere ayrılmasıdır. Bu makalede milattan önce dünya tarihinde yaşanan önemli olaylar nelerdir? Kronolojik olarak aktarmaya çalışacağız. 

Binlerce yıl öncesinde yazı icat edilmeden önce dünyada neler yaşanmış milattan önceki yıllarda yaşanan olayları merak eden kişiler için aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır.

 

Yazı icat edilmeden önce tarihte yaşananlar

M.Ö iki milyon yıl önce yontma taş devrinde yaşayan insanlar,  insanlığın gelişimi için çok büyük bir adım atmış ve ilk aleti icat etmiştir. Yontma taş devrinin başlaması ve alet kullanımının başlaması dünya tarihinde yaşanan önemli olaylar arasında en etkili olandır.

M.Ö yüzbin yıl önce cilalı taş devri dönemi yaşanmıştır.  

Bakır madeninin buluşu, işlenmesi ve bakırın kullanılmaya başlanması M.Ö on bin yıl öncesine denk gelmektedir.

Milattan önce 5700 yıllarında  Anadolu topraklarında şimdilerde Burdur diye bilinen bölgede İlk yerleşim hayatı başlamıştır.

M.Ö 5 bin beşyüzlü yıllarda Yunan ve Rus Ortodoksların dini takvimlerinin başlangıcı kabul ediliyor.

M.Ö dört binlerde Mısırlılar takvim yapmışlardır. Bu tarihten sonra ilk kez olaylar tarihsel hale gelmiştir. Bu olayda milattan önceki tarihi olaylar sırasında en önemlisidir. Yine aynı dönemlerde Orta Asya'da, Arap yarım adasında, Kuzey Afrika topraklarında kuraklık ve çölleşme yaşanmıştır. Bu topraklarda yaşayan insanlar daha verimli topraklara göç etmeye başlamıştır. Sümerliler yaşadıkları Asya topraklarından daha verimli bir hayat sürme amacıyla Mezopotamya topraklarına yerleşmişlerdir.

M.Ö 3.700'de Museviler kendi tarihlerinin başlangıcı olarak kabul ettikleri takvimi belirlemiştir.

M.Ö 3.500'de Anadolu topraklarının en eski yerleşim yeri olarak kabul edilen Alacahöyük'de ilk kültürel miras oluşmuştur.

İlgili Haberler