Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır 2021 - Kosgeb Basit iş Planı hazırlanması

Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır 2021 - Kosgeb Basit iş Planı hazırlanması

KOSGEB iş kurmak isteyenlerin desteklenmesi amacıyla dönem dönem karşılıksız hibe ve destekler sunmaktadır. Yeni girişimciler için bu gün 65 bin TL hibe desteği sunulmaktadır.

Bu destekler girişimcinin kurduğu işletmenin geliştirilmesi, istihdamın artırılması amacını taşır. Kosgeb iş planı hazırlamak ve bunu etkili bir şekilde yapmak; hibe ve destek almadan önce geçilmesi gereken aşamalardan biridir.  Kosgeb iş planı düzenli olarak hazırlanırsa bu aşama geçilmiş olur. İş planı hazırlanırken Öncelikle iş fikrinin kısa tarifinin yapıldığı bir iş planı özeti hazırlanır.

Girişimci Hedefleri

 

Girişimciler, iş planı bölümlerinden biri olan hedefler kısmında, girişimcinin kişisel özellikleri, iş fikrinin seçilme nedeni ve hedefleri bir kaç cümle ile anlatır. Girişimcilik kursu alınırken, her girişimci kendi benzersiz orijinal fikrini zaten oluşturmuş olmalı, iş ile ilgili araştırmalarını yapmış olmalıdır. Siz de ilk defa bir KOSGEB iş planı hazırlayacaksanız, öncelikle bu dosyanın boş şablonunu, KOSGEB sitesinden indirerek, birkaç çıktı alıp üzerinde karalamalar - planlar yaparak kendinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi kendi kendinize şu soruyu sorun. İş fikriniz nedir ve bu fikri neden seçtiniz? Bu fikir size ve şirketinize neler sağlayacaktır? Cevap sizi tatmin ediyorsa, sizi dinleyen komisyon üyelerini de tatmin edecektir.

 

İşletme Nitelikleri ve Plan

İşletme, ya şahıs şirketi olarak ya da en az 2 ortaklı LTD şirketi olarak kurulabilir. Bu niteliği belirlemek, girişimciye kalmıştır. Girişimci, kendine ortaklar seçerek de işe başlayabilir. Seçeceği ortakların, işe uygun nitelikte, katma değer yaratacak veya sermaye sağlayacak kişiler olmaları gerekiyor. Diğer aşamada, iş yerinin kurulması için gerekli olacak resmi izinlerin ve ruhsatların alınması vardır. İşletmenin, başlangıçta LTD şirketi olarak kurulmasının avantajları daha fazladır. Bir muhasebeci ile bu konuyu daha detaylı olarak ele alabilirsiniz.

 

Piyasa Taleplerinin Karşılanması

 

Seçilen iş fikri, piyasanın taleplerini karşılıyor mu? Girişimci bu konuda iyi bir araştırma yapmalı ve arz- talep dengesini kendi penceresinden projekte edebilmelidir. Çalışacağınız sektörde  çok talep varsa ve arz yeterli ve nitelikli değilse size fırsat doğdu demektir.  İşletmenizin, iş birliği yapacağı ürün alıp satacağı diğer şirketler hakkında bilgi toplayın. Müşteri kitlenizi belirleyin ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde ve en uygun fiyatla nasıl karşılayabileceğinize dair bir strateji oluşturun. Rakiplerinizi iyice analiz ederek, nereden ne şartlarda ürün aldıklarını ve nasıl satış yaptıklarını gözlemleyin. Rakiplerin açıklarını tespit ederek, bu açıkları kullanarak piyasada yer edinmeye çalışın. Ürün ya da hizmetiniz için iyi bir reklam stratejisi belirleyin. İnternet ve yerel medya kanalları işinizi kolaylaştıracaktır.

 

Pazarlama Alanı

Girişimci kişi işletmeyi açmadan önce, ne kadar ürün satıp ne kadar kar edeceğini tahmin edebilmelidir. Bunun için tahmini bir satış planı hazırlayın. Ayrıca ürünün piyasadaki satış bedellerini baz alarak, daha düşük fiyata satma stratejisi oluşturun. Daha düşük fiyata ürün- hizmet sunmanın en iyi yolu, daha düşük fiyata mal edebilmektir. Ürünlerinizi, müşterilere hangi yollarla -kanallarla ulaştıracağınızı da düşünün. Rakiplerinizi model alın.  Bunun için kapsamlı bir plan oluşturun. Plan oluştururken acele etmeyin, gezin dolaşın düşünün tasarlayın. Şirketiniz için satış hedefleri koyarak, bu hedefleri küçük oranlarda arttırın.

 

Temel Süreçler

Belki de bir fabrika ya da bir atölye açmayı düşünüyorsunuzdur. O halde sistemli bir şekilde ürünün iş akış şemasını önce kafanızda tasarlayın. Hammaddenin girişinden itibren, şekillenip satışa hazır hale geldiği aşamaya kadar, tüm süreçleri planlayın.  Gerekecek bütün makineleri detaylandırın. Tüm ekipmanları eksiksiz olarak listeleyin. Ham madde teminini nereden yapacağınızı araştırın. Bir ürünü ucuza mal etmenin en iyi yolu, o ürünü birinci elden almaktır.

Finansal Plan

Bir girişimci, işe aşlamadan önce, ne kadar sermaye gerekeceğini kaba taslak hesaplayabilmelidir. Gerekli yatırım ve sermaye ihtiyacını aşağı yukarı tahmin edebilmeli, hesapta olmayan şeyleri de hesaba katabilmelidir. Bu şekilde toplam yatırım ihtiyacını belirleyebilir. Ardından işletmenin finansal hareketleri ve analizlerini yapabilmelidir. İyi bir şirket, ilk 3 ayda kar etmeye başlamalı ve her ay bu kar oranlarını büyütebilmelidir.  İşletme için gerekli tüm parayı sadece KOSGEB'den almak mümkün değildir, bu kurum belirli giderleri hibe-kredi olarak karşılar. Girişimcinin öz sermayesi, banka kredi potansiyeli olmalıdır.

İlgili Haberler