EYT’nin Çıkması Halinde Bugün Kimler Emekli Olabiliyor?

EYT’nin Çıkması Halinde Bugün Kimler Emekli Olabiliyor?

Son zamanlar da çok yoğun ilgi gören ve açıklık beklemekte olan vatandaşlar EYT’nin çıkması halinde bugün kimler emekli olabiliyor? Konusu çok araştırılıyor.

EYT’nin çıkması halinde bugün kimler emekli olabiliyor? Sorusunun cevabı ise, uzun çalışma hayatını bitirenler emekli olma ümidi ile yaşıyorlar. Prim gününü dolduranlar yaş sınırının olmasını bekliyorlar.  08-09-1999 yılında yürürlüğe konulan kanun 4447 sayılı yasası ile emekli olmak için istenilen sigorta zamanı erkekler için 25 sene,  kadınlar için ise 20 sene prim ödeme günü ise 5000 gün kurallarının yanı sıra yaş sınırı uygulaması getirildi. Kadınlar da 58, erkeklerde ise 60 yaş sınırı geldi. 08-09-1999 yılın da sigortalı çalışanların yeni kurallara entegrasyonu da çalışma süresini yani sigortalılık süresine nazaran kademeli olarak sağlanmıştır.

Erken Yaşa Takılanlar Kimleri Kapsıyor?

Yapılmış olan kanun değişiklikleri 08-09-1999 yılında çalışan sigortalılardan emekli olma tarihleri 15 seneye kadar uzayanlar olmuştur. Sonucunda emekli olabilmek için  3 şart yani sigortalılık zamanı, yaş sınırı ve prim ödeme ile beraber sağlanması istenmeye başlandı. Erken yaşa takılanlar (EYT) yasası ile 08-09-1999 yılında sigortalı olup getirilmekte olan kademeli yaş sınırından dolayı emekli olacağı tarihi uzayanlardan, yaş sınırını tamamlayan,  prim şartını ve emekli olabilmek için istenilen şeylerin dolması ile emeklilik hakkı oluyor.

EYT Olmak İçin Üç Yöntem Bulunmakta Bu Yöntemler

Erken yaşa takılanlar için üç yöntem bulunmakta. Bu yöntemler yasaya girildiğinde erken emekli olabiliyor. Bu yöntemler;

1.Yöntem;  1969 ve 1969 yılından önce doğmuş yani 50 yaşını dolduran bayanlar ve 1964 ve 1964 yılından önce doğmuş baylar üç bin altı yüz gün prim ödenmiş ise birinci yöntemin yasaya girme halinde erken emekli olabilirler.

2.Yöntem; bu yöntem de ise yaş sınırı kaldırılacak. Prim sayısı ve çalışma süreleri dikkate alınacak ve bunlardan dolayı emekli olabilir. 20 sene çalışan bir bayan ve 25 sene çalışmış erkek ikinci yöntemin yasaya girme halinde erken emekli olabilirler.

3-Yöntem; bu yöntem ise erken yaşa takılanların başından beri bekledikleri düzenlemeler buna nazaran 1999 yılının öncesinde işe başlamış ve beş bin iş günü çalışmış olanların ve yaş sınırına takılmadan emekli olabilirler. Üçüncü yöntemin yasaya girme halinde emekli olabilirler.