Üsküp'te Yeni Dönem Türkçe Kursları Başlıyor

Üsküp'te Yeni Dönem Türkçe Kursları Başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmayı, kültür ve sanat diliyle ulusal, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamayı amaçlamaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında öğretim sistemi Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metnine göre şekillendirilmektedir. Merkezlerde verilen Türkçe derslerinde dört temel dil becerisine (okuma-yazma-dinleme-konuşma) eşit düzeyde yer verilmektedir.

Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine göre tanımlanan, A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeylerinden oluşan altı basamakta dil öğretimi gerçekleştirilmektedir.

Çağdaş Yöntemlerle Türkçe Öğretiyoruz!

Yunus Emre Enstitüsü olarak uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında Türkçeyi bir dünya dili olarak öğretmekte; bu çerçevede gerekli her türlü araç-gereç ve eğitim-öğretim materyallerini hazırlamaktadır.

·         Alanında uzman sertifikalı eğitmenler

·         En az 30 m2 sınıflar

·         Yardımcı kaynaklar

·         Tematik dil afişleri

·         “U” düzeni sınıflar

·         8-16 kişilik sınıflar