İcrada Tek Evin Haczedilmesi - Tek evim var icradan satılır mı? Tek Evin İcra Satışı Nasıl olur

İcrada Tek Evin Haczedilmesi - Tek evim var icradan satılır mı? Tek Evin İcra Satışı Nasıl olur

Türk Lirası Cinsinden borçlu sayısı tırmanışa geçmiş durumda. İcra borcu olanların en büyük korkuları, evlerine haciz gelmesidir. Eve haczin gelmesi, borçluyu olduğu kadar, onun ailesini ve çevresini de olumsuz etkiler.

İcra borcu olanların, tek bir evi varsa, tek evin haczedilmesi mümkün değildir.  Hisseli tapularda,  haciz borçlunun hissesine gelebilir. Borçlunun hissesi, borcun karşılanmasını sağlıyorsa, sadece o hisse haczedilir. İcra iflas kanunu 82. Maddesine göre, eviniz, haline münasip ev tanımına uyuyorsa, tek bir eviniz varsa bu evin haczedilmesi mümkün değildir. Bu hak, tek bir evi olan borçlu için tanınır. Birden çok sayıda evi olan borçlu için durum farklıdır.  Bu durumda tek bir ev hariç diğer evler haczedilebilir.

Tek Ev Haczedilirse Ne Yapılmalıdır?

Bulunduğunuz ildeki icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesine, haciz işleminin yapıldığı andan itibaren 7 günü geçmemek şartı ile, dava açarak, bu durumu tersine çevirebilirsiniz. Bu durumda, evin üzerindeki haciz kalkar. Süreyi aşmamaya dikkat etmekte yarar vardır. Bazı okuyucuların aklına, kanuna aykırı olarak haczin nasıl yapıldığı sorusu gelebilir. Normalde, kanuna göre, haline münasip eve haciz gelmez ama gelirse, 7 gün içinde icra mahkemesine gitmek sorunu çözmek için yeterlidir. Önemli olan şey, haciz işlemi gerçekleştiğinde 7 günü aşmamaktır.

Aşırı Lüks Eve Haciz Gelir mi?

Evet gelir, bu durumda tek ev olsa dahi, lüks bir ev icra borcu yüzünden satılır ve satıştan elde edilen paranın bir kısmı ile, borçlunun mağdur olmaması için, haline münasip bir ev tutarı kadar para, ayrılır. Kalan para ile borçlar ödenir. Haline münasip evin tutarını öğrenmek için de mahkeme ayrıca çalışma yapacaktır. Sonuç olarak 300 bin lira icra borcunuz ve 900 bin lira değerinde bir eviniz varsa, bu ev haciz yolu ile satılır, satıştan bir miktar para ayrılarak, borçlu için haline münasip ev satın alınır ve kalan para ile borçlar ödenir. Borçlu kişi, şehrin göbeğinde bir semtte ikamet ediyorsa, haline münasip ev de bu semtte alınmalıdır. Ücra bir noktadan ev alınmaz.  Öte yandan borçlunun evi hisseli ise  bu kez sadece borçlunun hissesine haciz konabilir.

Evi Banka Kredisi İle Alanlara Haciz Gelir mi?

Eğer yaşadığınız evi, banka kredisi ile satın aldıysanız ve sonra ödeme yapamaz duruma gelirseniz, bu durumda banka evinize el koyabilir. Zira siz bu evi, banka sayesinde aldınız ve tüm borcu ödemeden ev sizin olmaz.

İlgili Haberler