Dünya Gerçekten Isınıyor Mu? Küresel Isınma Hakkında Bilgiler

Dünya Gerçekten Isınıyor Mu? Küresel Isınma Hakkında Bilgiler

Geçen yüzyılda, ortalama küresel sıcaklık yaklaşık 0,6 derece arttı.

Önümüzdeki 100 yıl boyunca, bilim adamları sıcaklıkta 1,4 ila 5,8 derece arasında daha fazla artış bekliyorlar. Isınmanın etkileri ise şimdiden hissediliyor. Dünyanın kuzeyinde bahar giderek daha erken geliyor ve ormanlar daha yeşil hale geliyor. Bu durum son 20 yılın uydu verileri ve iklim verilerini daha fazla değerlendirebilen modern bilgisayar programları tarafından gösteriliyor.

Sera Etkisi Nedir?

30 yıl ve daha uzun bir süre boyunca yapılan ve değerlendirilen hava durumu değerlerini iklim ifade eder. İklim daha uzun bir süre boyunca günlük havadaki ortalama ve daha büyük değişiklikleri inceler. Bilim adamları şimdi, esas olarak sözde sera etkisinden kaynaklanan iklim değişikliği olduğu konusunda hemfikir.

Sera etkisi, karbondioksit, kloroflorokarbonlar (CFC'ler) ve metan veya su buharı gibi sözde sera gazlarının ısıyı dünya atmosferinde tutması nedeniyle böyle adlandırılmıştır. Bu, dünyayı belirli bir sıcaklıkta tutar.

Ama şimdi dünyanın termal örtüsü daha yoğun ve daha kalın hale geliyor. Bunun başlıca nedeni, insanların atmosfere saldığı milyarlarca ton sera gazıdır. Karbondioksit, fosil yakıtlar, yani petrol, kömür veya gaz, enerji santralleri, fabrikalar, arabalar tarafından yakıldığında veya hatta kesilip yakıldığında üretilir.