Elvin Hasan Makedonya'da ilk kez DSM'ye atanan Türk oldu

Elvin Hasan Makedonya'da ilk kez DSM'ye atanan Türk oldu

Üsküp'te Faaliyet Gösteren Ufuk Derneği Genel Başkanı Dr. Elvin Hasan Makedonya Devlet Sınav Merkezi Müdür Yardımcılığına Atandı

Dr. Elvin Hasan Pedagoji Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olup Radoviş Belediyesine bağlı Kocalı – Alikoç köylerinin ilkokulunda 10 yıldır sınıf öğretmenliği görevinde bulunmuştur.

Üsküp ,,Kiril ve Metodius’’ Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü Eğitim Yönetimi (Menajerliği) Bölümünde master ve doktorasını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Bölümünde post-doktora çalışmaları yapmıştır.

Türkçe eğitim, eğitim yönetimi ve programları, karşılaştırmalı eğitim alanlarında master ve doktora tezleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve araştırma çalışmaları bulunmaktadır.

Bilimsel kongre, sempozyum ve konferanslara katılmaktadır. Ufuk Dergisi’nde 2010 yılından, habermakedonya.net sitesinde ise 2016 yılından itibaren köşe yazıları yayınlanmaktadır. Nisan 2016 yılında itibaren Ufuk Derneği Başkanlığına seçilmiştir, önceki dönemde Ufuk Derneği Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Elvin Hasan Bakanlar Kurulu kararıyla Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı çerçeveside bulunan Devlet Sınav Merkezinin Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Devlet Sınav Merkezi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim kurumlarında müdürlüğe başvuracak adaylar için eğitimler ve müdürlük sınavı düzenlemektedir. Kurumun yaptığı daha önemli işler arasında lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet (matura) sınavının ve PİSA ölçümlerinin uygulanmasını örgütlemek ve kordine etmektir. Makedonya Eğitim Sistemi için son derece önemli çalışmalar yürüten bu kuruma ilk defa Türk asıllı müdür yardımcısı atanmıştır.